Search your favorite song for free

1. Yolcular - Dağlar İle Taşlar İle

 • Duration: 196
 • Channel: music
Yolcular - Dağlar İle Taşlar İle

ARMA MÜZ. FİLM.


2. yolcular-dağlar ile taşlar ile

 • Duration: 206
 • Channel: music
yolcular-dağlar ile taşlar ile

yolcular-dağlar ile taşlar ile www.radyosupriz.tr.gg BEN İLAYDA AYÇA BENİM İÇİN DUA EDERMİSİNİZ


3. Mehmet Emin Ay Dağlar İle Taşlar İle

 • Duration: 263
 • Channel: music
Mehmet Emin Ay Dağlar İle Taşlar İle

http://kurannuru.wordpress.com/


4. Dağlar ile Taşlar ile (Hicaz İlahi_canlı) - Mehmet ERARABACI

 • Duration: 156
 • Channel: music
Dağlar ile Taşlar ile (Hicaz İlahi_canlı) - Mehmet ERARABACI

HİCAZ İLAHİ (Çağırayım Mevlam Seni) Solist: Mehmet Erarabacı KON TV canlı SÖZLERİ Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlâm seni Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlâm seni Sular dibinde mâhiyle Sahralarda âhû ile Abdal olup yâhû ile Çağırayım Mevlâm seni Gök yüzünde İsâ ile Tûr dağında Mûsâ ile Elimdeki asâ ile Çağırayım Mevlâm seni Derdi öküş Eyyûb ile Gözü yaşlı Ya’kûb ile Ol Muhammed mahbûb ile Çağırayım Mevlâm seni Bilmişim dünya halini Terk ettim kıyl ü kâlini Baş açık ayak yalını Çağırayım Mevlâm seni Yûnus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile Hakkı seven kullar ile Çağırayım Mevlâm seni Yunus Emre6. Süleyman Erkişi Dağlar ile taşlar ile

 • Duration: 94
 • Channel: music
Süleyman Erkişi Dağlar ile taşlar ile

http://kurannuru.wordpress.com/ http://www.dailymotion.com/samanyoluhaber http://www.youtube.com/muhibbumustaid


7. ADNAN ZEKİ BIYIK (EFSANE MÜFTÜ) -DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

 • Duration: 239
 • Channel: music
ADNAN ZEKİ BIYIK (EFSANE MÜFTÜ) -DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

SEVGİLİ MÜFTÜMÜZ BİRİCİK SANATKARIMIZ ADNAN ZEKİ BIYIK (EFSANE MÜFTÜ) GÜZEL BİR HİCAZ İALHİ SESLENDİRİYOR...DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE..


8. DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE - İLAHİ

 • Duration: 245
 • Channel: music
DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE - İLAHİ

Dağlar ile taşlar ile sözleri Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlam seni Seherlerde Kuşlar ile Çağırayım Mevlam seni Gökyüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile Elindeki asa ile Çağırayım Mevlam seni Derdi aşkın Eyyub ile Gözü yaşlı Yakub ile Ol Muhammed Mahbub ile Çağırayım Mevlam seni Yunus okur diller ile Hakkı seven kullar ile Ol Fahri bilenler ile Çağırayım Mevlam seni Güfte: Yûnûs Emre Makam: Hicaz


9. "Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni"

 • Duration: 237
 • Channel: music

"Senfoni ile İlahiler" 10 Eylül 2009 Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası - Mersin Devlet Opera ve Balesi Korosu Söz: Yunus Emre Müzik: Kutbi Düzenleme: Oğuzhan BALCI Şef: Emin Güven YAŞLIÇAM Solist: Feryal TÜRKOĞLU Türk Müziği Enstruman İcracıları: Ali TÜFEKÇİ (Ney) Sercan HALİLİ (Klasik Kemençe) Serkan Mesut HALİLİ (Kanun) Erdem ŞENTÜRK (Ud)11. Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni İlahi Vokal:Oya Yıldız En Güzel ilahiler Nota karışık ilahiler eski yazı Orjinal konu forum galeri Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım Nur cemaat ilahi Ezan Namaz Vakit Sabah Arapça ifade

 • Duration: 392
 • Channel: music
Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni İlahi Vokal:Oya Yıldız En Güzel ilahiler Nota karışık ilahiler eski yazı Orjinal konu forum galeri Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım Nur cemaat ilahi Ezan Namaz Vakit Sabah Arapça ifade

Güneş Yakartepe "Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni" Eserinin Piano Senfonik - Çok sesli Armoni Eşlik Notalarını yazdı ve Dijital stand Piyano Enstrümantal olarak icra etti. ve Söyledi. Vokalist Oya Yıldız Ona Vokal yaptı. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni. Repertuar No 1 Eserin İlk Dizesi Söz Yazarı: Yûnûs Emre Makam: Hicaz Form: İlâhi Usul: Sofyan Repertuar No Bestekar: Kutbî Dede Notayı Gönderen: EKREM ZAMAN Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni Eserin İlk Dizesi: Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm seni Dağlar ile taşlar ile Çağırayım Mevlâm seni Seherlerde kuşlar ile Çağırayım Mevlâm seni Sular dibinde mâhiyle Sahralarda âhû ile Abdal olup yâhû ile Çağırayım Mevlâm seni Gök yüzünde İsâ ile Tûr dağında Mûsâ ile Elimdeki asâ ile Çağırayım Mevlâm seni Derdi öküş Eyyûb ile Gözü yaşlı Ya'kûb ile Ol Muhammed mahbûb ile Çağırayım Mevlâm seni Bilmişim dünya halini Terk ettim kıyl ü kâlini Baş açık ayak yalını Çağırayım Mevlâm seni Yûnus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile Hakkı seven kullar ile Çağırayım Mevlâm seni Yunus Emre İnsanoğlu, ya bela ya da afiyet halinde bulunur. Belaya düştüğü zaman nefsin takınacağı tavır, feryat ve şikayettir. Belaya uğrayanın, bir kul olarak Allah’ın bağışlamasına sığınması gerekirken, -haşa- Allah ile hesaplaşırcasına kaza ve kadere razı olmadığı görülür. Böyle bir kimse, sebepleri hep maddi olarak bilir. O bela sebebiyle Allah’ın onu gafletten uyarmak istediğini düşünmez. Afiyet ve nimet zamanında ise, şükretmek yerine oburluk ve kibirlilik taslar. Her ulaştığı isteğin sonunda bir yenisine yönelir, daha alâsını ister. Elde edemezse derhal isyan bayrağını çeker. Bilmez ki, Allah bir kulu sevmezse, dünya malını başına doldurur da hesabın altından kalkamaz. Allahu Tealâ, gerçekte mümin kulunu dünyanın fani lezzetlerinden korur. Verdiği bir musibet ile kul uyanır, tevbe eder ve tevbesini bozmazsa o musibet bir lutfa dönüşür. Yüzünü Hak Tealâ’ya çevirirse ruhu ve kalbi ile insan olur. Mübarek günler, geceler ve kandiller tevbe için büyük birer fırsattır. Karanlık ömrü kandil gibi aydınlatmaya vesiledir. Allahu Tealâ kullarına zulmetmez. Her zaman kullarının kurtuluşunu ister. Müminin çeşitli vazifeleri vardır: Ailesine, komşusuna, bedenine, nefsine karşı vazifeler. Bedenimiz yani cesedimiz bizim bineğimizdir. Cesedin üzerine sultan olarak ruhumuz konulmuştur. Sultanın veziri olarak aklımız, vezirin askerleri olarak uzuvlarımız konulmuştur. O uzuvlara Allah’ın hükümlerini yaptırmak, bedenin bizim üzerimizdeki hakkıdır. Onun için Allah’ın Habibi, “Nefsiniz bineğinizdir. yumuşaklık ve şefkat ile muamele edin.” büyümüştür. Birisi dedi: “Ben herşeyden sıyrılarak tecrid üzere haccetmek istiyorum.” Bir mübarek ona şu karşılığı verdi: “Evvela kalbini hatadan, günahtan; lisanını boş sözlerden sıyır, tecrid et. Sonra git haccını yap.” Arifler hacı olmadan önce kendilerini hac yapacak kemalata getirdiler. Bunun gibi, oruç gelmeden dillerine, namaz vakti gelmeden kılık kıyafetlerine hakim oldular. Her ibadet müminin ıslahı, nefsin terbiyesi içindir. O halde günde beş defa kılınan namaz da bizi terbiye etmeli. Allah’ın Habibi, sahabilere şöyle buyurdu: Evinizin önünden bir nehir aksa ve günde beş defa bu nehirden yıkamanız ne olur?” “Tertemiz oluruz ya Rasulallah.” Allah Rasulü buyurdu: “İnsan günde beş defa Hakkın huzuruna çıkar da nasıl kirli kalır?” Bir namaz var, görüntüsü namaz. Bir namaz var, sîreti namaz. Sîretinin namaz olması için suretine de dikkat etmeliyiz. Her bir ibadetin nefsin terbiyesi ve tezkiyesi için olduğunu ifade ettik. Ariflerin hayatı bu terbiyeye giden yolun misalleriyle doludur. Ali el-Saydalânî’den naklonulduğu üzere, mezheb imamımız Ebu Hanife’nin her gece bir virdi vardı. Bu vird Kur’an-ı Kerim’i hatmetmekti. Kur’an-ı Kerim’i hatmi bazan iki rekat namazda olur, yarısını bir rekatta, yarısını ikinci rekatta okurdu. Şayet gece tamamlanmadan önce hatmederse fecir vaktine kadar dua eder, münacatta bulunur, ağlar; gündüzlerini de oruçlu olarak fetva ve talebelerine ders vermekle geçirirdi. Hizanetü’l Müftîn’de anlatıldığına göre de, İmam-ı Azam hazretleri her ramazan ayında altmış bir tane hatim yapardı. Otuzunu gündüz, otuzunu geceleri ve bir tanesini de teravihte okurdu. Yahya bin Naim’in bildirdiğine göre, kendisi Ebu Hanife hazretlerinin mescidine gece her gittiğinde hasırının üzerine İmam-ı Azam’ın gözyaşlarının düştüğünü işitir, çatıdan yağmur damlıyor zannederdi. Yine bildirildi ki, Ebu Hanife hazretleri, kırk sene sabah namazını yatsının abdesti ile kıldı. Gecenin tamamını namaz ve Kur’an-ı Kerim kıraatıyle geçirir, ağlamasını duyan komşuları ona acırlardı. Risalesinde naklonulduğu üzere, Ebu Turab Nahşebî Hazretleri’nin nefsi bir defa sıcak ekmek ile yumurta istedi. Bu isteğine ulaşmak için yolunu bir köye çevirdi. O köyde bir hırsızlık olmuş ve halk hırsızı aramaktaydı. İnsanlar yaratılışta iki kısımdır:13. TRT | Senfoni İle İlahiler, 10.09.2009 Dağlar İle Taşlar İle

 • Duration: 213
 • Channel: music
TRT | Senfoni İle İlahiler, 10.09.2009 Dağlar İle Taşlar İle

TRT | Adana Çukurova Senfoni orkestrası | Senfoni İle İlahiler | 10 Eylül 2009 | Feryal Türkoğlu Dağlar İle Taşlar İle


14. DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE-ADNAN ZEKİ BIYIK

 • Duration: 240
 • Channel: music
DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE-ADNAN ZEKİ BIYIK

DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE-ADNAN ZEKİ BIYIK


15. Dağlar ile taşlar ile - Ali almış sancağı Ramazan 2015

 • Duration: 248
 • Channel: music
Dağlar ile taşlar ile - Ali almış sancağı Ramazan 2015

http://kurannuru.wordpress.com/


16. Nesrin Ersipahi-Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni

 • Duration: 291
 • Channel: music
Nesrin Ersipahi-Dağlar ile Taşlar ile Çağırayım Mevlam Seni

Sanatçımızın diğer müzik ve video kliplerine web sitemizden ulaşabilirsiniz.http//www.nesrinersipahi.com


17. Dağlar ile taşlar ile Fatih Baz Ramazan 2014

 • Duration: 285
 • Channel: music
Dağlar ile taşlar ile Fatih Baz Ramazan 2014

http://kurannuru.wordpress.com/19. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Murat Irkılata Ramazan 2016

 • Duration: 300
 • Channel: music
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Murat Irkılata Ramazan 2016

https://kurannuru.wordpress.com/